Biz kimik ?

Delta-ASM-də biz dəniz gəmilərinin, quruda və dənizdə polad konstruksiyaların təmiri üzrə mütəxəssisik.Delta-ASM-in əsas məqsədi şirkətin strategiyasının konkret, kifayət qədər real məqsədlərə,  və nəhayət, hərəkətlərə çevrilməsidir.

Bizim missiyamız:Fəaliyyətin davamlılığını və gəmi təmirinin ən yaxşı ənənələrini özündə saxlamaq,maksimum səmərəliyi təmin etmək və Beynəlxalq standartlara cavab verən gəmi təmiri xidmətlərinin keyfiyyəti.

Bizim dəyərlərimiz:1.Gəmi təmiri layihələrinin peşəkarlıqla həyata keçirilməsini yüksək keyfiyyət səviyyəsinə çatdırmaq ; peşəkarlığı artırmaq ; Yeni texnologiyaların tətbiqi,müasirləşdirmə və imkanların genişləndirilməsi.2.Gəmi təmirinə və sifarişlərin keyfiyyətli yerinə yetirilməsinə cavabdeh olmaq.3. Komanda işi. 4.Əməkdaşlıq

Strateji görünüş:Yüksək səviyyədə iş performansı və keyfiyyəti, müştəri tələblərinin məmnunluğu.

Müştərilərin tələblərinə cavab verən texnoloji qurğuların yüksək səviyyədə idarə edilməsini təmin edən yeni sifarişlər yaratma bacarığı və infrastrukturu.

Şirkəti davamlı inkişaflar etdirməyə imkan verən səriştə və infrastruktur,təmir səviyyəsini artırmaq,modernləşdirmə və aparılan əməliyyatların xərclərini azaltmaq.

 

 

Qalereya

Bizim Tərəfdaşlar