Bütün növ yükqaldırma avadanlıqlarının test edilməsi