Şirkətimizin sertifikatları

Şirkətimizin sertifikatları

Şirkətin göstərdiyi xidmətlər beynəlxalq və milli standartlara, habelə normalara əsaslanır. Hər bir əməkdaşımız müvafiq ixtisas sertifikatları ilə təsdiqlənmiş peşə hazırlığından keçib və müvafiq bacarıqlara malikdir.

Şirkətimiz Rusiyanın Dəniz Qeydiyyatı Sertifikatına, RDGQ-lər tərəfindən Sınaq Laboratoriyasının Attestasiyası Sertifikatına, Airborne Asbest Lifli Nümunələrinin Analizi Hesabatı; Təsnifat Şəhadətnaməsi, Azərbaycan Respublikasının bayrağı altında üzmək hüququ şəhadətnaməsinə, Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının Dəniz təhlükəsizliyi şəhadətnaməsinə, Qaynaq Prosedurları üçün TWI sertifikatlarına, Büro Veritas sertifikatına malikdir.

Keyfiyyət Menecmenti Sistemi ISO 9001: 2015 , ISO 45001 :2018 və İSO 14001:2015 standartlarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırılıb.